Kişiler ve Kurullar


G.Ü. İletişim Fakültesi Adına Sahibi

Rektör 

Prof. Dr. İbrahim USLAN

 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dekan
Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN
 
Editör
Doç. Dr. İbrahim Hakan DÖNMEZ
Doç. Dr. Gülcan IŞIK
 
Editör Yardımcıları
 
Arş. Gör. Eda TURANCI - Arş. Gör Emrah AYAŞLIOĞLU

Arş. Gör. Can CENGİZ - Uzm. Dr. Birol DEMİCAN - Arş. Gör. Özge Cengiz - Arş. Gör. Hülya DEMİR YALEZE - Arş. Gör. Kamile ELMASOĞLU - Uzman Esra SERDAR TEKELİ

 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cem YAŞIN
Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN
Doç. Dr. Muharrem ÇETİN
Doç. Dr. M.Can DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Sirel GÖLÖNÜ
Yrd. Doç. Dr. Erol İLHAN

 
Bilim, Danışma ve Editörler Kurulu
Prof. Dr. Zakir AVŞAR
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Suat ANAR
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet ATABEK
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit ATABEK
Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan BİBER
Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BACANLIBiruni Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ
Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf DEVRAN
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Suat GEZGİN
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün GÜRKAN PAZARCIGazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin GÜZGazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Murat S. ÇEBİ
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Başak SOLMAZ
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU
Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCANAnadolu Üniversitesi