Kişiler ve Kurullar


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına Sahibi

Dekan 

Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN

 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Dekan
Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN
 
Editör
Doç. Dr. İbrahim Hakan DÖNMEZ
Doç. Dr. Filiz ERDEMİR GÖZE
 
Editör Yardımcıları
 
Arş. Gör. Dr. Eda TURANCI - Arş. Gör. Can CENGİZ - Öğr. Gör. Dr. Birol DEMİRCAN - Arş. Gör. Özge Cengiz - Arş. Gör. Hülya DEMİR YALEZE - Arş. Gör. Emrah AYAŞLIOĞLU - Arş. Gör. Kamile ELMASOĞLU - Öğr. Gör. Esra SERDAR TEKELİ

 
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Cem YAŞIN
Prof. Dr. Gülcan SEÇKİN
Prof. Dr. Muharrem ÇETİN
Doç. Dr. M.Can DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Sirel GÖLÖNÜ
Yrd. Doç. Dr. Erol İLHAN

 
Bilim, Danışma ve Editörler Kurulu
Prof. Dr. Suat ANAR
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet ATABEK
Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit ATABEK
Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Zakir AVŞAR
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ
Gelişim Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BACANLI
Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan BİBER
Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan BACANLIBiruni Üniversitesi
Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ
Galatasaray Üniversitesi
Prof. Dr. Murat S. ÇEBİ
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf DEVRAN
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk EMİROĞLU
Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma GEÇİKLİ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Suat GEZGİN
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim GÜRCANAnadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün GÜRKAN PAZARCIGazi Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin GÜZGazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet KALENDER
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Kurtuluş KAYALI
Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin KORKMAZ
Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Ersin ÖZARSLAN
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Özlen ÖZGEN
Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar ÖZTÜRK
Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Başak SOLMAZ
Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ
Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa YAĞBASAN Fırat Üniversitesi