Bu Sayıda...

Sayı 40
PDF dökümanları indirmek icin kapak resmine tklayınız.

İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi
Gazi Üniversitesi letişim Fakültesi

Güz 2016

Sayı: 43

Editörden
İbrahim Hakan DÖNMEZ

Eril Tarih Söyleminde Bir Osmanlı Kadın Kamusal Alanı: Hanımlara Mahsus Gazete
Zühre Canay GÜVEN

Haber Kanallarına İlişkin Algıların Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi: CNN Türk , Haber Türk ve NTV Kanallarına Yönelik Bir Araştırma
Şule Yüksel ÖZMEN, Çiğdem BAŞFIRINCI

Neo-Liberalizm ve Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü: Özel Sağlık Sektörünün İletişim Politikaları Üzerine Bir Analiz
Eda TURANCI, Selda BULUT

Right to Information and Communication between Government and Citizens: Identifying Continuities and Discontinuities in the Practices of Turkey at the 10th Anniversary of the Law on Right to Information
Tuğba ASRAK HASDEMİR

10-14 Yaş Arası Gençlerin Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Çok İzledikleri Diziler
Alev ÜSTÜNDAĞ, Özcan DOĞAN

Bir Sinema Filminde Sınıfların Temsili ve Politik Duruş: Kış Uykusu
Defne ÖZONUR

İnternet Gazeteciliğinde Hipermetin Üretimi
Fatma Bilge NARİN

Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Müdürlerinin Sözsüz İletişim Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Öncü Çalışma
Tevfik UZUN, Ahmet AYIK

Radyo Haberlerinde Kullanılan Arka plan Müziğinin Haberlerin Hatırlanması Üzerindeki Etkisi
Fırat TUFAN

Sosyal Medya ve Marka İletişimi: Havayolu Şirketlerinin Twitter Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
Özlen ÖZGEN, Kamile ELMASOĞLU

‘Stratejik’ Sağlık İletişiminin Sağlığın Tıbbileştirilmesindeki Rolü
İnci ÇINARLI

Tüketici Vatandaşlık ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Veysel Karani ŞÜKÜROĞLU

Türkiye’de Halkla İlişkiler Alanındaki Doktora Tezleri Üzerinden Alanda Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi
Muharrem ÇETİN, Cem YAŞİN, Büşra SÖNMEZ

Bilgisayar Oyunları ve Bağımlılık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Araştırması
Selahattin ÇAVUŞ, Bünyamin AYHAN, Mehmet TUNCER

Kişiler Arası İletişim Engelleri Ölçeği Geliştirme
Zeynep BAŞERER, Dilek BAŞERER, Pervin Naile DEMIRKAYA

Turgut Uyar’ın Şiirinde Kent Yaşamı ve Birey
Zübeyde ŞENDERİN