Bu Sayıda...

Sayı 40
PDF dökümanları indirmek icin kapak resmine tklayınız.

İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi
Gazi Üniversitesi letişim Fakültesi

Güz 2015

Sayı: 41

Editörden
Ayşe Elif EMRE KAYA

Özel Hayatın Gizliliği Perspektifinden Birey – Devlet İlişkileri
Recep Tayfun, Muharrem Çetin

Tanpınar’ın ve Jarmusch’un Oyun Dünyaları: Hayri İrdal, Night on Earth’ü İzliyor…
Serdar Öztürk

Türkiye’de Gazetecilik Eğitiminin Bilginin Gelişimi Temelinde Çözümlenmesi
Cem Yaşın

Markaların Sosyal Medyada Gündem Belirlemesinde Etkili olan Marka 2.0 Stratejileri
Emre S. Aslan, Hanife Güz

Entelektüel Sanatçı İlişkisi ve Türkiye’de Entelektüelin Konumu
Fatma Serdaroğlu

Adaletin Peşinde: Bugünün Filmlerinden Zihniyet Tarihine Yolculuk Deneyimi
Hülya Doğan

NWICO’dan WSIS’e: Uluslararası İletişimde Dönüşüm ve Mücadele
Çağrı Kaderoğlu Bulut

Kurtuluş Savaşı’nda Mizahın İki Cephesi: Güleryüz, Aydede’ye Karşı
Gökhan Demirkol

Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Muhalif Bir Dergi: Görüşler
Hülya Öztekin

Gazetelerde Yer Alan Örtülü Reklamlar: Reklam Kurulu Kararları Üzerinden Bir İnceleme
Elif Eşiyok Sönmez

Play Time’ Filmi ve Modern Mimarlık Kuramlarına İlişkin Eleştirel Bir Deneme
Mehmet Şener ve Oya Şenyurt

Haber Medyası ve Mülteciler: Suriyeli Mültecilerin Türk Yazılı Basınındaki Temsili
Göksel Göker ve Savaş Keskin

Erken Cumhuriyet Döneminde Taşrada Sinema Seyri: Çankırı Örneği
Tunç Boran

Siyasal Reklamlarda Kadın Söylemi ve Kadın İmgeleri: 2011 Genel Seçimleri Örneğinde AKP ve CHP Televizyon Siyasal Reklamları Üzerine Bir İnceleme
Deniz Akın

Değişen Sinema Anlayışları Çerçevesinde Türk Filmlerinde Evlilik ve Boşanma
Gülseren Şendur Atabek, Sevcan Sönmez ve Deniz Bilge

Köy Gerçekliği Bağlamında Türk Sinemasında Edebiyat Etkisi: Lütfü Ömer Akad Sineması
Pelin Erdal Aytekin

Türk Ulusal Kimliğinin Oluşması ve Yeniden Üretilmesinde Kolektif Belleğin Rolü: Çanakkale Savaşı Anlatıları
Ali Gençoğlu

Kitap İncelemesi: Pazarlama 3.0
Musa Ünalan

Şenal Göka ile TRT ve Radyo Yayıncılığı Üzerine
Salı Toplantıları