Bu Sayıda...

Sayı 40
PDF dökümanları indirmek icin kapak resmine tklayınız.

İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi
Gazi Üniversitesi letişim Fakültesi

Bahar 2016

Sayı: 42

Editörden
M. Sezai TÜRK - Zülfikar Damlapınar

Avusturya’da Yaşayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Medya Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Celal HAYIR

Öğrencilerin İletişim Kaygısı, Muziplik/Takılma ile Okul Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Veysel ÇAKMAK, Ercan AKTAN

Stres ve İnternet Kullanımı İlişkisi: Türkiye’deki Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Alan Araştırması
Birol GÜLNAR

İletişim Araştırmalarının Tarihçesine Bakış
Erol UYANIK

Suriye Haberlerinin Türkiye Basınında Çerçevelenişi
Fatih ERKEN, Nejdet ATABEK

Proksemi Kavramı ve Yüz Bağlamında Duygulanımın İmgesi Olarak Yakın Planlari
Süleyman Kıvanç TÜRKGELDİ

Kültürel Miras Kapsamında “Türk Hamamı” Üzerine Bir İnceleme
Özlen ÖZGEN

SineFilozofi’nin Günümüz Dünyasında Düşünceye Katkıları Üzerine…
Serdar ÖZTÜRK

Siyasal İktidarların Kamuflaj Örtüsü: Medya ve Gerçekliğin Yeniden Üretimi
Barış YETKİN

Politikada Yeni Ruhban Sınıfı: Siyasa ve İkna Uzmanları Olarak Politik Profesyoneller
Fatih KESKİN

Global Markaların Sosyal Medyada Gündem Belirlemesi: Markaların 2.0 Gündemi Üzerine Bir Araştırma1
Emre Ş. ASLAN, Hanife GÜZ

Çerçeveleme Kuramı Bağlamında Kamuoyu Oluşturmada Spin: Birinci Körfez Savaşı
Muharrem ÇETİN, Yunus Emre TOPRAK

Gözetim Toplumu Çerçevesinde İşyerinde Gözetim Uygulamaları: Fordist ve Postfordist Üretim Biçimlerindeki Gözetimin Karşılaştırılması
Hacı Hasan SAF

Pepee Çizgi Dizisinde Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Üretimi
Mehtap ÖZSOY, Emine Şeyma TAŞDELEN

Milliyetçi Fikir Dergiciliği Yayınlar Bibliyografyası
Haluk ÖLÇEKÇİ

Annan Planı Referandumu Sürecinde Rauf Denktaş’ın Ötekileştirilmesi: Yeni Düzen Gazetesi Örneği
Ümmü BAYRAKTAR

Kişilerarası İletişimin Dijitalleşmesi: E-Forum Etkileşiminin Tüketici Davranışına Etkisi
M. Umut TUNCER, Aslı İCİL TUNCER

Radyonun Demokratikleştirilmesinde Yeni Bir Olanak: İnternet Radyoculuğu
Ersoy SOYDAN

Sosyal Algılamada Medyanın Haberleşme Etiği: Ankara-Konya Alan Araştırması
Zülfikar DAMLAPINAR, Şükrü BALCI

Prof. Dr. Mehmet YÜKSEL Anısına...
Serdar Öztürk, Zakir Avşar

Prof. Dr. Nazmi Kozak ile ‘Akademik Yayıncılık’ Üzerine
Salı Toplantıları