Bu Sayıda...

Sayı 40
PDF dökümanları indirmek icin kapak resmine tklayınız.

İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi
Gazi Üniversitesi letişim Fakültesi

Bahar 2017

Sayı: 44

Editörden
Gülcan IŞIK

­­The CSR Agenda of a Family Holding in Oil Extraction and Mining: An analysis of Turkey’s Pet Holding
Şirin ATAKAN DUMAN, Emel OZDORA AKŞAK

A Study on Hürriyet and Twitter Within the Framework of Intermedia Agenda-Setting
Gizem MELEK

Doğan Holding’in Kurumsal Sosyal Sorumluluğuna Yönelik Bir Değerlendirme
Oktay YILDIZ

Etnik Medya Kavramı Çerçevesinde Avusturya’da Türkçe Yayınlanan Gazeteler Üzerine Bir İnceleme
Celal HAYIR

Gazeteler Üzerinden Darbeler: Kırgızistan 2010 Olaylarının Türkiye Basınında İnşası
Sherbol ZHAPARALIEV

Halkla İlişkiler Açısından Duygusal Emek Yönetimi
Ayşegül SONCU, Müge BEKMAN

İzmir’de Kent Meydanlarının Toplumsal Hareketler Açısından Değişen Kullanım Değeri ve Temsil: Konak, Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanları Üzerinden Bir Değerlendirme
İrem ERİN, Senem TEZCAN, Hayat ZENGİN ÇELİK

Kapatılma, Sanat ve Özgürlük: “Sezar Ölmeli” Filmi Üzerine Bir Analiz
Serdar ÖZTÜRK, Fırat OSMANOĞULLARI

Kengiri’den Günümüze Çankırı Basını
Erdem TAŞDEMİR, Aytaç Burak DERELİ

Kurumsal Kuram Penceresinden Halkla İlişkiler: Nestle ve Palm Yağı Krizi
Hasan Fürkan ÇUBUKÇUOĞLU

Medya ve Enerji: Medyada Enerji Verimliliğini İçeren Metinlerin Analizi
Sema BECERİKLİ, Abdülrezzak ALTUN, Şule YÜKSEL ÖZMEN

Yazılı Basında Dilenci Stereotipi: Hürriyet, Sabah, Milliyet Gazetelerine Yönelik Bir Analiz
Fatih ERKEN

Osmanlı Devleti’nde Yayınlanan İlk Kadın İlavesi Terakki-i Muhadderat’taki Kadın Mektuplarının Tahlili
Ebru DAVULCU, Mustafa TEMEL

Postmodern Toplumda Değişen Evler: Yeni Yaşam Tarzı Vadeden Ev Reklamlarının Göstergebilimsel İncelenmesi
Ömür ALYAKUT

Representing Migration: Analysis of Media Portrayals of Syrian Migrant Women in Turkey
Ruhdan UZUN, Tuğba ASRAK HASDEMİR

Seçkincilik – Piyasa İkilemi: 1990’lı Yıllarda TRT’nin Programlarına Yönelik Eleştiriler
Filiz ERDEMİR GÖZE

Sosyal Medya ve Kurumsal Markalaşma İlişkisi: Ana Akım İletişim Kuramları Perspektifinden Genel Bakış
Ali Fikret AYDIN

Türk Modernleşmesi ve Basın: Musa Ataş’ın Bilinmeyen Hakimiyet-i Milliye Yazıları
Şafak ETİKE

Türkiye’de Yayınlanan Çizgi Dizilerde Engelli Bireylerin Temsili: TRT Çocuk Kanalı Örneği
Aybike SERTTAŞ, Aslı GÜNGÖR ERAL

Dijital Çağda Fikri Mülkiyet Hakları ve Akıllı Telefonların Patent Savaşları: Kim Kazanıyor Kim Kaybediyor
Serpil KARLIDAĞ

Toplumsal Bi̇çi̇mler Okulunun İki̇ Öncüsü Tönnies İle Simmel’i̇n İleti̇şi̇me Katkısı
Çetin Murat HAZAR

Türkiye’nin İlk Özel Televizyon ile Tanışması: Magic Box / Star 1 Kanalının Yazılı Basındaki Yansımaları Üzerine Bir İnceleme
Merve CAN MARAŞLI