Bu Sayıda...

Sayı 40
PDF dökümanları indirmek icin kapak resmine tklayınız.

İletişim Kuram ve Araştrma Dergisi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi letişim Fakültesi

Bahar 2018

Sayı: 46


Kitle İletişimin Sosyolojik Fonksiyonu: Medyanın Gündem Kurma Etkisi
Nurettin GÜZ, Çetin Murat HAZAR, Hasan TOPBAŞ

Enformasyon Toplumunun Ekonomi Politiği
Levent YAYLAGÜL

Bir Aşk ve Nefret Hikayesi: Halkla İlişkiler ve Propaganda
Aslı YAĞMURLU

Hastanelerde Hasta Yakınları Tarafından Belirlenen İletişim Engellerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Bayram Oğuz AYDIN, Emine ŞAHİN

Public Relations in Turkey during 1920-1955: The Display of a Western Image
Besime Pınar ÖZDEMİR, Melike AKTAŞ

“Horst-Wessel” Propaganda Marşı Üzerinden Nazizm İdeolojisinin İnşası
Caner ÇAKI, Derya KARABURUN DOĞAN, Nurcan YILMAZ

Bedene İlişkin Yaklaşımlar Üzerine Bir Değerlendirme
Elif EŞİYOK

Gösterişçi Tüketim ve Reklam İlişkisi: Akıllı Telefon Reklamları Üzerine Bir Değerlendirme
Gülten ADALI AYDIN

Baskı Grubu ve Siyaset İlişkisi: TÜSİAD’ın 2002 Yılı Türkiye Siyasal Hayatı İçindeki Yeri
Gülcan IŞIK

Geleneksel ve Yeni Medyada Kurumsal Haber Kaynaklarının Belirtilmesi Üzerine Bir İçerik Analizi: Vatan Gazetesi ve Gazetevatan.com Örneği
Muzaffer ŞAHİN, Başak AKGÜL

Halkla İlişkiler Açısından Hermeneutik Yöntem
Ayşe Gül SONCU

2017 Anayasa Değişikliği Referandumu Kampanya Sürecinde Twitter Kullanımı
Ömer Faruk ZARARSIZ, Büşra SÖNMEZ

Haberlerin Kurumsal İmaja Etkisi ve Türkiye’deki Hastaneler Hakkında Medyada Yer Alan Haberlerin Metin Madenciliği ile Analizi
Suat ATAN

Türkiye’de Pozitivizm Tartışmalarının Kültürel Ürünlere Yansıması: “Tatarcık” ve “Sessiz Ev” Romanları Bağlamında Pozitivizmin Savunucularının Eleştirisi
Ülkü Ayşe OĞUZHAN BÖREKCİ

Yeni Bir Kamusal Alan Arayışı Olarak Change.Org
Zühre CANAY GÜVEN, Mehmet Emin SATIR

Measuring the Effectiveness of Organizational Public Relations: An Experimental Research on Crisis Response Strategies
Engin ÇELEBİ

Kitle-Kişisel İletişim ile Sağlık Bilgisi Arama: Bir Facebook Grubu Örneği
Esra BOZKANAT

The New York Times Gazetesi’nde (1922-1931) Halide Edib’le İlgili Yayınlanan Haberlerin İncelenmesi
Çilem Tuğba KOÇ

Toplumsal Cinsiyet ve Şiddet Kıskacında Koşullanmışlık Olgusu: Fırat Üniversitesi Özelinde Bir Alan Araştırması
Mustafa YAĞBASAN, Eşref AYDEMİR

Kamu Politikalarının Oluşumu ve Uygulanmasında  Medya/Sosyal Medya’nın Rolü
Mehmet TOPLU

Sürrealizm ve Reklamcılıkta Ortak Bir Yöntem Olarak Bilinçaltının Kullanılması
Mithat YILMAZ, Sümeyye ÖZBEK, Merve ERSAN

Dijital Dönüşüm Sürecinde Akıllı Şehirler ve E-Devlet Platformu
Volkan Armağan

Siyasal Parti Üyelerinin Sosyal Medya Kullanımı ve Motivasyonları Üzerine Bir Analiz
Ekmel Geçer, Seval Ürkmez

Kitap İncelemesi: Kozmetik Reklamlarının Dili
Yeşim Çelik